Tuesday, 14 June 2016

ईब आया

एक बै एक छोरा भाज्या
भाज्या आया अर एक बूढे त
बोल्या
छोरा - ताऊ तेरे दाँत सैं?
ताऊ - ना बेटा मेरे तो कोनी..
के बात?
छोरा - ओहोहो ठीक स ताऊ
ले फेर ये मेरे
भूंगड़े पकड़ ले.. मै ईब आया।

No comments:

Post a Comment